Åbning: Afgang 2019 KADK Bornholm

4. september 2019 Åbning: Afgang 2019 KADK Bornholm

Velkommen til åbningen af KADK Bornholm BA- afgangsudstillingen ‘Afgang 19’  onsdag den 4. september kl. 17-19:

Afgangseleverne fortæller selv om ‘Afgang 19’:

“Udstillingen viser 13 bachelorprojekter i glas og keramik fra programmet ‘Kunsthåndværk – Glas og Keramik’. Designuddannelsen i kunsthåndværk, der ligger placeret i Nexø, anses for at være en unik uddannelse, hvor der både arbejdes med kunsthåndværket, forretningsmodellen og udvikling af tilførsel af ny viden til faget.
Som dimittender fra Kunstakademiets Designskole Bornholm ønsker vi med udstillingen Afgang 19 at vise en diversitet i tematikker og udtryk. Vi ønsker at formidle vores tilgang til et kontemporært personligt udtryk ud fra de mange muligheder, en materialenær ramme kan bidrage med i en samfundsrelevant kontekst.
Værkerne beskæftiger sig blandt andet med den narrative fortælling, debatskabende samfundsspørgsmål, æstetik i en flade, billedet som værk, figur, objekt og skulptur.
Præmissen for denne udstilling har været et selvstændigt projektforløb på 12 uger, hvor vi som studerende har valgt at udfordre vores materialer i forhold til en udvalgt specialisering og et personligt kunstnerisk sprog/udtryk i kunsthåndværk.”

Udstillingen kan ses til og med søndag den 29. september.