Little Hybrid #12

Gitte Jungersen

Little Hybrid #12

Gitte Jungersen, der tog afgang fra Danmarks Designskole (KADK) i 1993, arbejder med keramikken som en kropslig og kontemplativ substans. Jungersen sigter mod at skubbe de taktile muligheder for keramik til grænsen og undersøger keramisk glasur som et fænomen i sig selv. Således er affyringsprocessen central og virker som en dobbelt kraft: tilblivelse og nedbrydning alle på samme tid. Hver genstand består af flere lag glasurer, som smelter ved smeltning, og når de afkøles, er fanget på kanten mellem kaos og kontrol, som et forstærket øjebliksbillede af en intens proces.

Pris: 7.500,- DKK

Gitte Jungersen, who graduated from Danish School of Design (KADK) in 1993 works with ceramics as a bodily and contemplative substance. Jungersen aims to push the tactile possibilities of ceramics to the limit, and investigates ceramic glaze as a phenomenon in itself. Thus the firing process is central, and acts as a dual power: genesis and decomposition all at the same time. Each object is made up of several layers of glazes, which fuse when melting, and when cooling, are captured on the edge between chaos and control, like a solidified snapshot of an intense process.

Price: 7.500,- DKK