_K0A9837_1

Claydies

True feelings

Claydies hylder hverdagens små trivialiteter. Bag Claydies står Tine Broksø (1971) og Karen Kjældgård-Larsen (1974), der arbejder konceptuelt med keramikken ud fra et sæt dogmeregler, der gør op med den traditionelle keramik. De introducerer nye teknikker og kreative benspænd. Ved at tilsætte humor, ironi og provokationer giver de velkendte hverdagsobjekter nyt liv.

True feelings er en produktserie, der har Karen Kjældgård-Larsen og Tine Broksø’s helt personlige fingeraftryk. Serien er en videreudvikling af projektet Dogme07. I udviklingen af serien har de arbejdet ud fra et sæt dogmeregler, hvor en af reglerne var at arbejde med bind for øjnene. Fokus blev flyttet fra en visuel tilgang til design til at forstærke følesansen, så formgivningen blev et udtryk for fingrenes valg alene. Resultatet er et unikt, følsomt og elegant design.

Priser:

Underkop/kop
300,-/450,-

Claydies pays homage to the small trivia of everyday life. Behind Claydies are Tine Broksø (1971) and Karen Kjældgård-Larsen (1974), who work conceptually with ceramics based on a set of dogma rules that do away with traditional ceramics. They introduce new techniques and creative obstacles. By adding humor, irony and provocations, the familiar everyday objects gets new life.

True feelings is a product range that truly carries the fingerprints of Karen Kjældgård-Larsen and Tine Broksø. They have based the development of the series on an experiment with dogma rules. One of the rules was to work blindfolded. Focus was transferred from a visual approach to design to the sense of touch. The design became an expression of the fingers’ choice only. The result is a unique, sensitive and elegant design. Unrefined and romantic!

Prices:

Saucer/cup
300/450,- DKK