_K0A9901

Turi Heisselberg Pedersen

Keramik

Med fodfæste i traditionen har den danske keramiker Turi Heisselberg Pedersen gennem hele sin karriere stræbt efter at udvikle ‘beholderen’ som abstrakt form. Beholderen, karet, vasen, potten som uafhængig genstand, kan man sige.
Hun siger om sit arbejde ”At arbejde i ler er for mig forbundet med mange underliggende kulturelle bundne referencer, men også stærkt forbundet med naturen. Mine nylige værker er inspireret af overflader og farver i naturen, geologiske strukturer, mønstre af landskaber, planter og alle de mange former, som naturen kan give. Ud af dette er der arbejdet med organiske, flydende former eller kantede former med ekspressive overflader med relief eller riflet struktur. Det er et arbejde med rytme, volumen, bevægelse og struktur. Jeg sigter mod at skabe en følelsesmæssig opfattelse og visuel læsning af naturlige fænomener”.

Variable priser.

With her departure in the tradition Turi has, all through her career, strived to develop the vessel as abstract form. The vessel, pot, jar, vase as independent object, one might say.
She says of her work “Working in clay is to me, connected with many underlying cultural bound references, but also strongly connected to nature. My recent works are inspired by surfaces and colours in nature, geological structures, patterns of landscapes, plants and all the numerous shapes nature can provide. Out of this, works with organic, flowing forms or edged shapes have emerged with expressive surfaces, with relief or fluted structures. Working with rhythm, volume, movement and texture, I am aiming to create an emotional perception and visual reading of natural phenomena.”

Varied prices

  • Detail: _K0A9899
  • Detail: _K0A9898