_K0A9734 web

Eske Rex

Works

Designer Aske Rex, der er bosat i København henter sin inspiration fra maskiner. Han er måske bedst kendt for sin “tegnemaskine”, en konstruktion drevet af vægte og pendler, der producerer spirograph blæktegninger. Her søger han et simpelt og poetisk udtryk, der ønsker at gribe sit publikum på et sensorisk snarere end intellektuelt niveau. Hans primære medium er træ, og han har udviklet et koncept, der samler arkitektur, design, kunst og håndværk i skulpturer og installationer, der ofte involverer naturlige og kinetiske processer som bevægelse og friktion. Monografien består af tre sektioner: skulpturarbejder, tekster og rejseregistreringer samt installationsarbejder.

Pris: 240,- DKK

Based in Copenhagen, designer Eske Rex draws inspiration from machines. Perhaps best known for his “drawing machine”, a construction powered by weights and pendulums that produces spirograph ink drawings, he aims for a simple and poetic expression, seeking to connect with his audience on a sensory rather than intellectual level. His primary medium is wood, and he has developed an approach that brings together architecture, design, art, and craft in sculptures and installations which often involve natural processes such as motion and friction. This impressive monograph comprises three sections: sculpture works, texts and travel registrations, and installation works.

Price: 240,- DKK