_K0A7443

Tora Urup

Glas objekt

Tora Urup har siden 2001 haft eget designfirma. Hendes arbejde er funderet i en grundlæggende interesse i at modificere simple klassiske typer, hvor processen og karakteren af materialet og dets udseende udforskes. Tora har i de sidste ti år haft en været særlig optaget af at undersøge de optiske facetter i en række cirkulære glasskåle og fade. Kombinationen af udvalgte farver i glaslag interagerer med hinanden og de forskellige tykkelser af klart glas, gør det muligt at opleve forskellige rumlige opfattelser, som rykker ved den traditionelle forståelse af den traditionelle glasskål.

Se det aktuelle udvalg i butikken på Kløvermarksvej.

Pris fra 22.000,-

Since 2001, Tora Urup has been running her own design company. Her work is based upon an interest in modifying simple classical types where the process and character of the material and it’s appearance are explored. Tora has, during the last ten years, had a particular interest in exploring the effects obtained within a series of circular glass bowls. The combination of selected colours in layers of glass inter playing with each other and the varying thicknesses of clear glass, enables different spatial perceptions to be experienced which invert the conventional understanding of the traditional glass bowl.

Stop by and see the current works on display at our shop on Kløvermarksvej.

Price from 22.000,- DKK

  • Detail: _K0A7133
  • Detail: _K0A7443