_K0A7235

Kirsten Sloth

Kander

Kirsten Sloth, som er uddannet på Det Jyske Kunstakademi 1972-1975 arbejder fortrinsvis med den traditionelle brugskeramik såsom låg-krukker, kander, skåle, krus og the-kander. Hun arbejder i højbrændt rødler fra Sydvestjylland, som hun selv slemmer op. Hendes fokus er undersøgelser over variationer med dekorationer, som hun kombinerer med stor omhyggelighed og håndværksmæssig kompetence.

Individuelt dekorerede kander.

De viste kander er eksempler. Se det aktuelle udvalg i butikken på Kløvermarksvej.

Pris fra: 650,- pr. stk.

Kirsten Sloth, a graduate of the Jutland Academy of Fine Arts in 1972-1975, works primarily with the traditional utility ceramics such as low-jars, bowls, mugs and teapots. She works in high-burned red clay from South-West Jutland, as she herself proces. Her focus is studies on variations with decorations, which she combines with great care and craftsmanship.

Individual decorated pitchers.

See the current works on display in our shop at Kløvermarksvej.

Price from: 650,- DKK pr. piece.

  • Detail: