_K0A9820_1

Anne Tophøj

Keramik

I Anne Tophøjs keramiske arbejder forenes metodisk grundforskning med keramisk intuition. Hun veksler mellem forskellige teknikker i sine arbejder, hvor også industrielle processer anvendes. Man kan sige, at hun skaber en form for hybrider mellem det håndlavet taktile og semiindustriel produktion.

Det er ikke nødvendigvis super funktionelle stel, du finder hos Anne Tophøj. For Anne handler det snarere om at skabe nogle dele, som man kan sidde omkring, spise af og snakke hen over. Men det er også noget med at undersøge relationerne mellem de forskellige steldele. Hvad spiller godt sammen? Hvad sker der i mellemrummet mellem de enkelte dele. Tophøjs værker viser os på knivskarp og subtil poetisk vis, at der i feltet mellem det håndlavede og det maskinelt producerede – i feltet mellem anvendelig formgivning og kunstnerisk frihed – findes en verden af artikuleret skønhed, som vi oven i købet må bruge!

Pris fra 400,-

In the ceramic works by Anne Tophøj, basic methodological research is combined with ceramic intuition. She alternates between different techniques in her works, where industrial processes are also used. One could say that she creates a kind of hybrid between the handmade tactile and semi-industrial production.

These are not necessarily super functional tableware parts. For Anne, it’s more about creating some pieces that you can gather around, eat from and talk about. But there is also something about examining the relationship between the different tableware parts. Which ones play well together? What happens in the space between the individual parts. Tophøj’s works show us in a razor-sharp and subtle poetic way that in the field between the handmade and the mechanically produced – in the field between usable design and artistic freedom – there is a world of articulated beauty that we can try out!

Price from 400, –

  • Detail: _K0A9853
  • Detail: _K0A9844
  • Detail: _K0A9803_1.101017