_K0A7092

Beate Andersen

Keramik

Beate Andersen var en trediedel af det enestående værkstedsfællesskab i Strandstræde, der i mere end 40 år havde stor betydning for udviklingen af dansk studio keramik. Dekorationer og mønstre har Beate Andersens store interesse, som hun har suget til sig under rejser til bl.a. Syrien, Indien og Peru. Særligt de lokale bygningsværker og deres ornamentik fascinerer hende. I 1988 gik rejsen til Nepal og Tibet, hvor oplevelsen af Tibets klostres murværk inspirerede til de ekstremt matte glasurer, som hun sprøjter på sine tyndt drejede stentøjskrukker. Herpå maler hun med sort oxyd, mønstre og ornamenter.

De viste værker er eksempler. Se det aktuelle udvalg i butikken på Kløvermarksvej.
Priser fra 3.600

 

Beate Andersen was the third part of the unique workshop community in Strandstræde, which in more than 40 years was of great importance to the development of Danish studio ceramics. Decorations and patterns have Beate Andersen’s great interest, and has absorbed incorporated the inspiration on her study trips to, among other places, Syria, India and Peru. Especially the local buildings and their ornaments fascinate her. In 1988, she went to Nepal and Tibet, where the experience of Tibet’s monastery’s masonry inspired the extremely mature glazes as she sprays on her thinly-turned stoneware shrubs. Here she paints with black oxide, patterns and ornaments.
The works are examples. See the current works on display at our shop on Kløvermarksvej.
Prices from 3.600 DKK