_K0A9729

Mirjam Gelfer-Jørgensen

Møbler med mening

Det rene møbeldesign i det gode håndværk. Samarbejdet mellem arkitekten og håndværkeren. Det er især med disse briller Danmark er blevet verdensberømt for sine møbler i udlandet. Og fundamentet for dette blev faktisk lagt i en periode, hvor historicismen og senere skønvirketiden herskede stilmæssigt. En epoke, hvor billedskærerarbejde, forgyldninger og klunker står tilbage på nethinden og som modernismens møbelarkitekter – fra Kaare Klints Møbelskole og fremefter – lagde dyb afstand til.

Kunsthistoriker, dr. Phil Mirjam Gelfer Jørgensen tager livtag med den kuldkastede tidsepoke – 1840 til 1920 i sit 2-bindsværk ’Møbler med mening. Dansk møbelkunst 1840 – 1920’. Her kan man blive meget klogere på de mange overvejelser og kreative ambitioner, der lå bag hver enkelt udskæring og dekoration, bag profileringer og ornamenter i fx Martin Nyrup og Thorvald Bindesbøls møblementer.

Mirjams rigt illustrerede bogværk fører læseren gennem de mange brydninger mellem kunsthåndværk og kunstindustri, hvor netop den danske snedkertradition og det høje håndværksmæssige niveau på mange måder kom til at tegne linjen også for Klint og eftertidens designhistorie. Bog-sættet fås både på dansk og på engelsk.

Pris pr. sæt 599,-

The simple and pure furniture design well crafted. The collaboration between the architect and the craftsman. It is especially from this point of view that Denmark has become world famous for its furniture design abroad. And the foundation for this actually originated in a period when historicism and later the Danish version ‘Skønvirke’ ruled stylistically. An era in which sculptural work, gilding and tassels are left on the retina and which the furniture architects of modernism – from Kaare Klint’s Furniture School and onwards – put a deep distance to.

Art historian, dr. Phil Mirjam Gelfer Jørgensen tackle the tumultuous era – 1840 to 1920 in her 2-volume work ‘Furniture with meaning. Danish Furniture 1840.1920’. From these you can become much wiser about the many considerations and creative ambitions implied in each individual carving and decoration, behind profiling and ornaments in, for example the furniture by Martin Nyrup and Thorvald Bindesbøl.

Mirjam’s richly illustrated book guides the reader through the many clashs between arts and crafts and the industry, where the Danish cabinetmaker tradition and the high level of craftsmanship in many ways also marked the take-off for Klint and later design history. The book set is available in Danish and English language.

Price per. set 599, –

  • Detail: _K0A9741
  • Detail: _K0A9737 web