_K0A7116

Malene Müllertz

Net krukke

Den danske keramiker Malene Müllertz fremstiller netlignende cylindre, netværk, hvis man vil, op til 50 centimeter høje, som tredimensionelle mønstre i luften. Müllertz er i høj grad inspireret af Andalusien og de mesterligt vævede kurve i halm. I Müllertz’s værker er der altid en korrespondance mellem det ydre og det indre. Det ser ud til, at hun har til formål at få strukturen til at se ud som om den blev strakt ud for at skabe plads til en indre kerne, der skal komme ud: Hendes vægge er brudt igennem i kurvlignende vævede strukturer. Hendes valg af form er dikteret af impulser fra konstruktioner og mønstre i natur og kultur, i andre håndværk og materialer. Nogle gange er den netlignende struktur skåret ud af leret, andre gange er nettet konstrueret ved hjælp af en pølseteknik.

Priser fra: 8.000,-
De viste værker er eksempler. Kom forbi Kløvermarksvej og se det aktuelle udvalg.

The danish ceramist Malene Müllertz makes net-like cylinders, networks if you want, up to 50 centimetres high, like three-dimensional patterns in the air. Müllertz is largely inspired by Andalucia and the masterful woven baskets in straw. In Müllertz vessels there is always a correspondence between the exterior and the interior. It seems like she aims to make the form appear as if it were stretched out to make room for an inner core that needs to get out: Her walls are broken through, into basket-like, woven structures. Her choice of form is dictated by impulses from constructions and patterns in nature and culture, in other crafts and materials. Sometimes the net-like structure is cut out of the clay, other times the net is constructed by means of a coil technique.

Prices from 8.000,- DKK
The works here are examples – see all on display in our shop at Kløvermarksvej.

 

  • Detail: _K0A7120
  • Detail: