_K0A7102

Beate Andersen

Skål/vase

Beate Andersen var en trediedel af det enestående værkstedsfællesskab i Strandstræde, der i mere end 40 år havde stor betydning for udviklingen af dansk studio keramik. Hun arbejder meget med både geometrisk, men også organisk ornamentik. Et udtryk, som her er blevet transformeret til en 3-dimensional form i en varm og mættet glasur.

Beate Andersen was a third of the unique workshop community in Strandstræde, which for more than 40 years had a major impact on the development of Danish studio ceramics. She works a lot with both geometric, but also organic ornamentation. An expression that has here been transformed into a 3-dimensional form in a warm and saturated glaze.