Pia B te-si

Pia Baastrup

Te-si med bakke

Pia Baastrups helt særlige porcelæns-serie af florlette tallerkner, kopper, skåle er foldet porcelæn, der brændes ved høj temperatur og som derved bliver transparent.

Alt til serien udspringer fra modeller, der klippes og foldes i papir, enten ud fra ét stykke eller ved at sætte flere stykker sammen, hvorefter modellen overføres til porcelænet.

Pia Baastrup ruller først porcelænet ud i tynde plader, som hun derefter skærer ud efter skabeloner, snitter i, bukker eller folder som papiret og til sidst samler.

Dette er en te-si i porcelæn og tilhørende bakke i lertøj. Se det aktuelle udvalg på Kløvermarksvej.

Pris fra 575,-

Pia Baastrup’s very special porcelain series of gauzy plates, cups, bowls, etc. are folded porcelain burned at high temperature which thereby becomes transparent.

Everything to the series originates from models that are cut and folded in paper, either from one piece or by several pieces. Upon this the model is transferred to the porcelain.

Pia Baastrup first rolls the porcelain into thin plates, which she then cuts after templates, cuts in, bends or folds like the paper and eventually assembles.

This is a series of tea strainers with trays in porcelain and pottery.

Price from 575,- DKK