MOCD2-photo_Ole_Akhoej

Margrethe Odgaard

Colour Diaries

På studieture til Japan, Marokko og Island har farve- og tekstildesigner Margrethe Odgaard samlet farvekombinationer fundet i arkitektur og genstande på tre forskellige kontinenter. I stedet for at skrive om sine rejseindtryk, har Margrethe malet farvekombinationer fundet i arkitektur og objekter på steder, som hun fandt særligt tiltalende eller spændende.
Antallet af tre farver henviser til den musikalske akkord, et harmonisk sæt med tre eller flere toner, der høres samtidigt.
Margrethe forklarer: “Hvad der begyndte som en personlig undersøgelse er kommet til at danne et vigtigt grundlag for min forståelse af farve og hjalp mig til at indse, hvor dybt vores valg af farver er påvirket af lyset og naturen i en given kultur, og hvordan kulturelle præferencer har rødder i den måde naturen har formet liv “.

Sæt på 3 bøger koster 400,- DKK

On study-tours to Japan, Morocco and Iceland, colour and textile designer Margrethe Odgaard has collected colour combinations found in architecture and objects on three different continents. Instead of writing about her travel impressions, Margrethe painted colour combinations found in architecture and objects on-site, which she found especially appealing or intriguing.
The number of three colours refer to the musical chord, a harmonic set of three or more notes that is heard simultaneously.
Margrethe explains: “What began as a personal study has come to form an important aspect of my understanding of color and helped me realize how profoundly our choice of colors is influenced by the light and nature in a given culture, and how cultural preferences have roots in the way nature shaped life”.

The set of 3 books costs 400,- DKK

  • Detail: MOCD4-photo_Ole_Akhoej