‘The Dog’, 2016, 33x40x27 cm OleJensen. Foto Ole Akhøj

Ole Jensen

Primal Pottery Objects

I oprindelige kulturer er brugsgenstande ofte blevet afbildet som en krop eller et hoved, komplet med ører, fødder eller ben. Som animerede væsener.

I denne serie er designer Ole Jensen vendt tilbage til de tidlige rødder af keramik og har genopdaget
og givet liv til en hel serie primalformer, som blev vist på MINDCRAFT16 i Milano første gang.

Ole Jensen, der oprindelig er uddannet keramiker, er kendt for sine design af kander, skåle, service, opvaskebaljer og andre produkter fra husholdningen. Disse er kendetegnet ved at være enkle, ligefremme, livlige og jordnære pejlepunkter med naturen som forbillede.

I A. Petersens butik kan du opleve et lille udvalg.

Rødler med rød-orange glasur.

Varierende størrelser, fra ca. 35 x 20 x 20 til 50 x 40 x 40 cm.

In original cultures, utilitarian objects are often perceived and depicted as a body or a head, complete with ears, feet or legs. As animated beings.

In this series, Ole Jensen has returned to the early roots of ceramics, rediscovering and giving life to a set of primal forms, exhibited for the first time at MINDCRAFT16 in Milan.

Ole Jensen, who was originally trained as a ceramicist, is known for his designs of jugs, bowls, dishes, dishwasher tub in rubber and other household products. These are characterized by being simple, straightforward, lively and down-to-earth landmarks with nature as a model.

You can experience a few pieces from the series in our shop.

Red clay and reddish orange glaze
(varying sizes, from approx. 35 x 20 x 20 to 50 x 40 x 40 cm)

  • Detail: Feet, 2016, 25x30x24 cm web. Ole Jensen. Foto Ole Akhøj
  • Detail: Legs, 2016, 48x40x28 cmweb. Ole Jensen. Foto Ole Akhøj
  • Detail: Primal Pottery Project, Ole Jensen 2016. Foto- Ole Akhøj web