_K0A7639

Margrethe Odgaard

Y Arpeggio

Dette er en serie grafiske værker, der udgør billedsiden af musik-stykkerne Y Arpeggios, som Teitur Lassen har skrevet. Teitur Lassen har i et par år arbejdet med såkaldt arpeggios, dvs. tonerækker, som han spejler og som tilsammen danner små, enkle men udtryksfulde kompositioner. Margrethe Odgaard er fascineret af spejlingen og af musikken, der kommer ud af den og sammen med Teitur har hun lavet disse billeder til en nodebog med klavernoder. Trykstokken er i fem træsorter af særlig luksuskvalitet. Selve træpladerne er spejlede således, at de fremstår i to cirkulære dele.
Farverne i trykkene er valgt i forhold til en synæstetisk systematik. Tanker omkring synæstesi, om “augenmusik”, musikmaleri og samspillet imellem de forskellige sanseområder er ikke nye, de har været fremme helt fra renæssancen. Gennem tiderne har der været flere forsøg på at strukturere farver og toner i et bestemt forhold og Margrethe Odgaard har taget udgangspunkt i hovedtendenserne i disse strukturer, som bl.a. Isac Newton har fundet frem til.

5 træpladetryk i en edition på 32 og nodebog til 5 musik stykker.

MATERIALER:
Bomuldspapir, blæk, massiv ask, Douglas fyr, bøg, eg, og elmetræ.

DIMENSIONER:
56 x 76 cm uindrammet/63,5 x 83 cm. indrammet.

Pris: 25000,- samlet (uindrammet) for de 5 tryk incl. nodebog.

This is a series of graphic works that make up the visual part of the music pieces Y Arpeggios, composed by Teitur Lassen. For a few years, Teitur Lassen has been working on so-called arpeggios, ie. toner rows that he mirrors and, together, form small, simple but yet expressive compositions. Margrethe Odgaard is fascinated by the mirror and the music that comes out of it and together with Teitur, she has made these pictures for a book with piano notes. The printing plate is in five kinds of woods of special luxury. The wooden plates themselves are mirrored so that they appear in two circular parts.
The colors in the prints are chosen in relation to synesthesia systematics. Thoughts about synesthesia, eye music, music painting and interaction between the different areas of sense are not new, they have been present since the Renaissance. Over the years, there have been several attempts to structure colors and tones in a particular order, and with Y Arpeggios Margrethe Odgaard works according the main trends in these structures, following among others Isac Newton.

5 woodcut prints in an edition of 32 and notation for 5 music pieces.

MATERIALS:
Cotton paper, ink, solid ash, Douglas, beech, oak, and elm wood.

DIMENSIONS:
56 x 76 cm, unframed / 63,5 x 83 cm, framed.

Price: 25.000,- DKK for the total series of 5 prints, unframed incl. music book.

  • Detail: _K0A7637
  • Detail: _K0A7638
  • Detail: _K0A7640
  • Detail: _K0A7641